De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor groene speelplekken voor kinderen. Meer groen, meer sluipweggetjes, labyrinthen, waterwerken en bruggen over het water. In plaats van tegels en wipkippen.

Tot dusver ligt het accent hierbij op groen en natuur. Onze ambitie is om hier meer door kinderen zelf bedachte en uitgevoerde kunstuitingen aan toe te voegen. Dit hoeft zich natuurlijk niet te beperken tot plaatsing in groenspeelplaatsen, dat kan ook in meer traditionele speelplaatsen.